Ving Tsun Kung Fu Association Europe
Ed Blom | Zoetermeer

Chi Sau

Chi Sau wordt ook wel de ziel van het Ving Tsun Kung Fu systeem genoemd. Reflexen, snelheid en het doelbewustzijn die nodig zijn in een gevecht worden hier op een uiterst efficiënte en doordachte manier ontwikkeld. Het doel van Chi Sau training wordt vaak omringt door misverstanden door de letterlijke vertaling van deze oefening. De term ‘klevende handen’ is echter puur ontleend aan de visuele indruk die zal zijn ontstaan bij het gade slaan van deze oefening. De armen van de twee leerlingen zijn immers continu met elkaar in contact.

Chi Sau training overbrugt de kloof tussen de vormen en het sparren!Dan Chi Sau

1 Hand Chi Sau

Deze oefenvorm met een partner omvat een aantal handtechnieken en de stand die reeds zijn geoefend in de Siu Lim Tau. Dan Chi is de voorbereiding op het Chi Sau waarbij beide armen in contact zijn. Deze oefening wordt voornamelijk door nieuwkomers getraind.

Sheung Chi Sau/Poon Sau

Twee handen

Sheung chis sau staat voor het gebruik van beide handen. Poon sau omvat het ‘rollen’ van de handen. Daarbij wordt constant gewerkt aan het conditioneren van een correcte stand en structuur, de basis voor een stevige stoot.

Go Sau

Actieve Chi Sau

Wanneer het chi sau steeds vrijer wordt getraind kunnen technieken zonder afspraak over en weer worden gemaakt. Hier dienen de trainingspartners elkaar (en zichzelf) constant te testen. Go sau is een belangrijke training om de stap naar het daadwerkelijk vrije sparring te maken. Chi sau (en go sau in het bijzonder) is onmisbaar om ‘de brug naar het sparren’ te kunnen maken. In het Ving Tsun is sparring zonder de fundering te hebben gebouwd middels de vormen en het chi sau vergelijkbaar als het bouwen van een huis zonder fundering. Het ziet er wellicht leuk uit, maar mist alle stevigheid, structuur en daarmee de functionaliteit.